Warmtepomp, hoe werkt het?

Een warmtepomp kan men vergelijken met een koelkast. Binnen in de koelkast onttrekken we de warmte om deze vervolgens aan de achterkant van de koelkast in de vorm van warmte aan de omgevingslucht af te staan.

De warmtepomp voor verwarming:
Bij een warmtepomp als verwarmer gebruiken we hetzelfde principe als bij de koelkast, maar dan andersom. We gebruiken als voorbeeld een water/water warmtepomp.

Een water/ water warmtepomp werkt met een ondergrondse bron. Deze ondergrondse bron heeft een temperatuur van ongeveer 10°C. Met een pomp wordt dit water vanuit de bron omhoog gepompt en door de verdamper geleid.

De verdamper onttrekt de energie uit het bronwater (ook in 10°C water zit energie!), waardoor het eerst vloeibare koudemiddel overgaat in een gasvormige toestand. Het afgekoelde bronwater (ongeveer 6° C) wordt afgevoerd naar 2e bron (daarover later meer).

Het koudemiddel dat nu in een gasvormige toestand is gebracht wordt door een compressor geleid, waardoor het gas nog verder verhit wordt (gas wordt onder druk warmer, denk maar aan de warm wordende fietspomp).

Het hete gas wordt vervolgens door een condensor geleidt, die in verbinding staat (warmtewisselaar) met de verwarmingsinstallatie (verwarming en/of tapwater). Hierdoor wordt de warmte aan het gas onttrokken en afgestaan aan de installatie.

Het afgekoelde gas gaat weer over in een vloeibare vorm en wordt teruggeleid naar de verdamper, waarna het hele proces opnieuw begint.

De warmtepomp voor passieve koeling:

Wederom ontrekken wij water uit de ondergrondse bron. Deze ondergrondse bron heeft een temperatuur van ongeveer 10°C (of lager als de bron is gevuld met het koude “afval water” tijdens het warmtebedrijf van de warmtepomp).

De primaire zijde van de warmtewisselaar (bron) staat zijn warmte af aan de secundaire zijde (installatie) waardoor het water aan de secundaire zijde wordt afgekoeld.

Het afgekoelde water wordt naar fancoil units en/of koelplafonds geleid of naar aan andere afnemers van koude in bijvoorbeeld proces omgevingen.

Het opgewarmde retourwater van de installatie wordt teruggeleid naar de warmtewisselaar van de bron, waarna het hele proces opnieuw begint.

De warmtepomp voor actieve koeling:


Een warmtepomp kan ook als actieve koeling functioneren. Op dat moment werkt een warmtepomp op dezelfde wijze als een koelmachine, waarbij hij de vrijgekomen warmte kan afstaan aan één van de bronnen voor later gebruik.

Warmtepomp eigenschappen:

  • Voor gebruik als verwarmer en koeler
  • Terugverdientijden tussen de 3 en 7 jaar
  • Zeer efficiënt gebruik van energie
  • Kan energie opnemen uit water, maar ook uit (omgevings)lucht
  • Hoe lager de gewenste aanvoertemperatuur van de installatie hoe groter de COP (rendement)
  • Hoe groter de delta T aan de installatiezijde hoe grote de COP.

Terug naar het nieuwsoverzicht 

Overig nieuws