Het Sterling Diagram

Het Sterling Diagram

Optimale luchtvochtigheid voor uw gezondheid

Het Sterling diagram laat zien hoe relatieve vochtigheid uw gezondheid en welzijn beïnvloedt. 

Verkoudheid, griep, zere keel, droge ogen, droge en jeukende huid; dit zijn allemaal symptomen die veel voorkomen in de droge koude wintermaanden als de relatieve vochtigheid het laagst is. 

De toename van bacteriën, virusses en ozon productie (veroorzaakt door statische elektriciteit) door een lage luchtvochtigheid hebben een immens effect op uw gezondheid. 

Meer informatie: