Luchtbevochtiging en luchtvochtigheidsbeheersing bij de opslag van voedsel


Wanneer landbouwproducten, en dan vooral slasoorten, tijdens de zomermaanden worden geoogst, hebben de producten de temperatuur die op die dag heerst. 

Landbouwproducten moeten echter worden gekoeld om ze naar de consument te brengen. De producten worden daarom heel snel tot een temperatuur tussen 2 tot 4 °C afgekoeld. Als de landbouwproducten bij een temperatuur van meer dan 20 °C zijn geoogst, kunnen ze door het koelen beschadigd worden.

Om dat risico te voorkomen, wordt tijdens de koeling vocht toegevoegd. Het is echter niet mogelijk om de producten tijdens de gehele koelperiode te bevochtigen, aangezien dit zoveel energie kost dat dit commercieel niet haalbaar is

De bevochtiging wordt daarom zo ingesteld dat ze pas wordt ingeschakeld wanneer niet gekoeld wordt, zodat in de ruimte een nevel wordt gevormd waardoor de landbouwproducten vocht uit de lucht kunnen absorberen en ook het nodige restvocht ontstaat dat vochtverlies tijdens de volgende koelcyclus voorkomt.

Een normale cyclus bestaat uit 15 minuten koeling gevolgd door 5 minuten verneveling. Deze cyclus wordt telkens opnieuw herhaald tot de producten de gewenste temperatuur hebben. Bij dit proces wordt de luchtvochtigheid niet geregeld; voor de regeling maakt men gebruik van een timercircuit in het bedieningspaneel dat de luchtbevochtiger stuurt. Het is wel van essentieel belang dat de ventilatoren van de koelinstallatie tijdens dit proces de hele tijd blijven draaien, zodat de luchtverspreidingspaden behouden blijven.

Zodra het product in de supermarkt ligt draagt luchtbevochtiging ook bij aan langere houdbaarheid van groente en fruit. Er is minder gewichtsverlies en het product blijft langer vers. Doordat vocht in de lucht wordt gebracht is ook minder behoefte aan airconditioning en koeling. U bevochtigt dus energiezuinig. 

Er wordt niet rechtstreeks op het product bevochtigd, waardoor het geschikt is voor zowel verpakt als onverpakt voedsel.


De luchtbevochtigingstechnieken van Condair bieden in opslagruimten voor voedsel en supermarkten onder meer de volgende voordelen:

  • Hogere productiviteit door minder gewichtsverlies van de producten

  • Uitbreiding van mogelijke opslagduur en langere houdbaarheid

  • Uitgebreide knowhow overal ter wereld op basis van de ervaring met een groot aantal landbouwtoepassingen

  • Uitgebreid assortiment producten die precies aan de eisen van de klant beantwoorden

  • Lage-energiesystemen om de bedrijfskosten te drukken en de beheersing van de luchtvochtigheid te verbeteren

  • Uitgebreide service in de vorm van advies, ontwerp, levering, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en bevoorrading van reserveonderdelen

Neem direct contact op!

Condair referenties

Klik hier!

Andere toepassingen