Hoe vaak maakt u (als adviseur) wel eens de overweging om een gebouw zonder verwarming uit te rusten om kosten te besparen?

Dat is best een rare vraag, want u weet natuurlijk dat verwarming in een gebouw een essentiële factor is, die een belangrijke rol speelt in het gezond en comfortabel houden van de mensen in een gebouw. Waarom maken we dan bij het toepassen van luchtbevochtiging wel deze overweging? Natuurlijk brengt luchtbevochtiging kosten met zich mee, maar net als verwarming zorgt luchtbevochtiging ervoor dat mensen in een gebouw gezond blijven en zich comfortabel voelen.


Wij realiseren ons dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de invloed van de juiste luchtvochtigheid (40-60%) op onze gezondheid, terwijl toch steeds meer onafhankelijke onderzoeken van gerenommeerde universiteiten (Yale en TU Delft) aantonen dat het ontbreken van de juiste luchtvochtigheid mensen vatbaarder, eerder ziek maakt en de hoofdoorzaak is van griep/Corona verspreiding in een gebouw.


Luchtbevochtiging geen luxe, maar een essentiële factor voor een gezond gebouw!

Als adviseur of verantwoordelijke voor gebouwbeheer wilt u natuurlijk borg staan voor een gezond gebouwontwerp of gebouwbeheer. Luchtbevochtiging is daarin een zeer bepalende factor zo tonen steeds meer onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken (bijv. Yale universiteit en TU Delft) aan.

Een te lage luchtvochtigheid (<40%) in een gebouw zorgt ervoor dat virussen makkelijk verspreid kunnen worden en dat mensen vatbaarder zijn voor luchtweginfecties (griep/Corona). Luchtbevochtiging is daarom zeker geen luxe, maar een absolute voorwaarde om onze gebouwen voor mensen gezond te houden, zeker gezien het aantal uren dat we per dag in onze gebouwen doorbrengen.

Hoe komt het dat de luchtvochtigheid in een gebouw van invloed is op onze gezondheid?

Een goede vraag die praktisch en wetenschappelijk goed te onderbouwen is, maar ook veel uitleg vraagt. Voor de snelle lezer misschien eerst de korte uitleg. Virussen, bacteriën en andere schadelijke organismen kunnen zich het beste ontwikkelen, vermenigvuldigen en verspreiden bij een luchtvochtigheid onder de 40 en boven de 60% relatieve luchtvochtigheid.

Tevens neemt de werking van ons immuunsysteem in onze luchtwegen sterk af bij een luchtvochtigheid onder de 40%. Dat werkt dus dubbelop; bij een te lage luchtvochtigheid (<40%) zijn er meer virussen in de lucht en werkt ons immuunsysteem substantieel minder, ideale omstandigheden voor virussen om ons ziek te kunnen maken.


Waarom helpt meer ventileren niet om virusbesmettingen te reduceren, zelfs niet bij toepassing van zeer goede filters?

De meeste virussen worden niet binnen gebracht via het ventilatiesysteem, maar worden wel verspreid/getransporteerd door het ventilatiesysteem. Virussen worden veelal door de mensen zelf het gebouw binnen gebracht en middels uitademen, hoesten en niezen in de lucht gebracht. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is er geen wetenschappelijk bewijs dat meer ventileren leidt tot minder virusbesmettingen. Meer ventileren zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat virussen nog makkelijker in een gebouw verspreid worden. Tevens wordt de opgewarmde binnenlucht nog droger en kunnen virussen hierdoor nog langer overleven en door de lucht zweven.

Meer ventileren kan alleen een positieve bijdrage hebben bij het handhaven van de juiste minimale luchtvochtigheid van 40% met behulp van een luchtbevochtigingssysteem.


Waarom verspreiden aerosolen/virussen zich minder makkelijk bij een luchtvochtigheid hoger dan 40%?

Bij een luchtvochtigheid hoger dan 40% bevatten aerosolen/virussen veel vocht en worden daardoor zwaar en plakkerig. Hierdoor zullen ze eerder op de grond vallen of aan interieurdelen blijven plakken, waardoor ze niet door onze luchtwegen kunnen worden ingeademd om ons vervolgens te besmetten.

Waarom zijn virussen minder besmettelijk bij een luchtvochtigheid hoger dan 40%?

Bij deze luchtvochtigheid bevatten aerosolen met daarin opgenomen virussen een hoge zoutconcentratie. Deze zorgt ervoor dat de meeste virussen in een aerosol onschadelijk worden gemaakt. Tevens werkt het immuunsysteem in onze luchtwegen beter bij een luchtvochtigheid hoger dan 40%, waardoor de resterende virussen die nog in onze luchtwegen terecht kunnen komen veelal onschadelijk worden gemaakt.


Is er wetenschappelijk bewijs dat de juiste luchtvochtigheid een belangrijke rol speelt in de gezondheid van mensen in gebouwen?

Jazeker! De Amerikaanse universiteit Yale deed zelf uitgebreid praktisch wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de luchtvochtigheid in gebouwen op onze gezondheid. Uit dit onderzoek bleek duidelijk dat virussen bij een lage luchtvochtigheid langer overleven, besmettelijker zijn en door ons immuunsysteem minder goed afgeweerd kunnen worden.

De resultaten van het Yale onderzoek werden gepubliceerd in het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift PNAS, uitgegeven door de National Academy of Sciences. Het onderzoek werd met grote belangstelling en interesse ontvangen door wetenschappers, medici en de wereldpers. Ook TU Delft sloot zich aan bij de bevindingen van de universiteit van Yale en publiceerde hierover.

 

Meer weten over studies? Klik dan hier!

Waarom is publicatie van TNO over de invloed van de luchtvochtigheid op onze gezondheid discutabel?

Belangrijk om te weten is dat TNO in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Yale universiteit nooit zelf onderzoek deed naar de effecten van de luchtvochtigheid op onze gezondheid. Zoals zij het zelf mooi formuleren deden zij niet meer dan een literair onderzoek wat eigenlijk niets meer is dan het verzamelen van informatie uit diverse bronnen en interviews. Veel van deze bronnen bevatten gedateerde informatie of zijn niet meer dan meningen geuit door niet wetenschappelijk medisch opgeleide mensen, die hier ook verder geen enkel onderzoek naar deden.

Is het afzien van luchtbevochtiging nog wel moreel aanvaardbaar in de wetenschap dat dit schadelijk is voor de gezondheid van mensen in deze gebouwen?

Als adviseur en gebouwverantwoordelijke maakt u dagelijks afwegingen over kosten, baten, luxe en noodzakelijkheden. Nu we weten dat juiste luchtvochtigheid essentieel is voor de gezondheid van mensen in gebouwen kunnen we luchtbevochtiging dan nog wel als een luxe of een zakelijke afweging zien of is dit inmiddels gewoon een essentiële factor in een gebouwinstallatie geworden net als de verwarming? Het antwoord ligt voor de hand de uitvoering hiervan ligt in uw handen.


Meer lezen over het belang van luchtbevochtiging? Bekijk deze website pagina’s: