Adiabatische koeling in het kanaal of direct in de ruimte

Er kunnen verschillende bevochtigingstechnieken worden gebruikt om adiabatische koeling te verkrijgen. Dit kan gebeuren door de lucht direct in de ruimte te bevochtigen, of door bevochtiging in het kanaal. Koelen direct in de ruimte wordt vaak gebruikt in productieomgevingen, wat leidt tot grote energiebesparingen. De meeste van ons zullen bekend zijn met deze koeltechnologie van supermarkten, zoals blijkt uit de video.

Adiabatische koeling kan ook plaatsvinden via luchtbevochtiging in het kanaal. Er zijn drie basistechnieken voor adiabatisch koelen in kanaal:

Adiabatische koeling is een bekend fenomeen in supermarkten en wordt ook veel gebruikt in productieruimten

Directe adiabatische koeling

De aangevoerde verse luchtstroom wordt bevochtigd waardoor de temperatuur daalt en de vochtigheid toeneemt. Deze geconditioneerde lucht wordt direct naar de ruimte gevoerd waarbij een hoog percentage van de lucht in de ruimte wordt afgevoerd in plaats van opnieuw in circulatie gebracht om een laag vochtigheidsniveau in de ruimte in stand te houden.
De haalbare koelcapaciteit hangt af van de vochtigheid van de aangevoerde luchtstroom. Lucht met een lagere vochtigheid zal meer vocht absorberen waardoor een groter koelend effect ontstaat.

Directe adiabatische koeling in een luchtbehandelingskast verhoogt de luchtvochtigheid en verlaagt de temperatuur

Indirecte adiabatische koeling

Bij deze strategie wordt gebruik gemaakt van buitenlucht om een interne omgeving te koelen zonder de in- en externe luchtstromen te mengen. Frisse buitenlucht wordt door de warmteterugwin (WTW) unit van de luchtbehandelingskast gevoerd en vervolgens afgevoerd terwijl de teruggevoerde lucht vanuit de ruimte door de WTW-unit stroomt voordat de lucht weer naar de ruimte wordt teruggevoerd. Wanneer de temperatuur van de externe luchtstroom lager is dan de temperatuur van de interne luchtstroom, wordt de koelende thermische energie overgedragen om de ruimte te koelen.
De temperatuur van de externe luchtstroom wordt verlaagd door de luchtstroom vóór de WTW-unit waarmee de koelcapaciteit van het systeem wordt vergroot. Hierdoor kan een indirecte koelstrategie zelfs worden toegepast wanneer de buitentemperatuur hoger is dan de gewenste conditionering in de ruimte. Wanneer de externe luchtstroom een hogere snelheid heeft dan de interne luchtstroom, wordt de koelcapaciteit van het systeem verder vergroot.

Indirecte adiabatische koeling verlaagt de temperatuur zonder de in- en externe luchtstromen te mengen of vochtigheid toe te voegen aan de interne luchtstroom

Adiabatische koeling van de afgevoerde lucht

De lucht die aan de ruimte wordt onttrokken wordt door de bevochtiger gekoeld voordat deze lucht door een WTW-unit wordt geleid en vervolgens naar buiten wordt afgevoerd. De thermische koelenergie die door de bevochtiger wordt geleverd wordt door de WTW-unit overgedragen aan de aangevoerde luchtstroom die hierdoor wordt gekoeld en waardoor de belasting van het airconditioningsysteem wordt gereduceerd.
Omdat de bevochtigde afgevoerde lucht en de aangevoerde frisse lucht niet worden gemengd, wordt er geen vochtigheid toegevoegd dus er vindt koeling plaats zonder dat dit invloed heeft op de vochtigheid van de aangevoerde lucht.

Koelen van de afgevoerde lucht verlaagt de temperatuur van de aangevoerde frisse lucht zonder vochtigheid toe te voegen.

 

 

Meer over adiabatische koeling: