Studie TU Delft en KU Leuven

Studie TU Delft en KU Leuven bewijst correlatie
droge lucht en SARS-CoV2 / Influenza besmettingen

'Aantasting van de natuurlijke afweer van de luchtwegen in droge lucht'

Associatief bewijs voor het potentieel van bevochtiging als een niet-farmaceutische interventie voor de overdracht van influenza en SARS-CoV-2

Achtergrond

Zowel griep- als SARS-CoV-2-virussen vertonen een sterke seizoensgebonden verspreiding in gematigde gebieden. Verschillende studies wezen erop dat veranderingen in de luchtvochtigheid binnenshuis één van de belangrijkste factoren zou kunnen zijn die dit verklaren.

Doel van deze studie

Het doel van deze studie is het kwantificeren van de associatie tussen relevante epidemiologische metrieken en luchtvochtigheid in zowel influenza als SARS-CoV-2 epidemische periodes.

Methoden

De atmosferische dauwpunttemperatuur dient als maatstaf voor de relatieve vochtigheid binnenshuis. In deze studie is gekeken naar het wekelijkse sterftecijfer in Nederland tussen 1995 en 2019 om de correlatie tussen het dauwpunt en de verspreiding van influenza te bepalen. Tijdens griepepidemische periodes in Nederland waren er geen overheidsbeperkingen; daarom is het niet nodig deze confounder te controleren. Tijdens de SARS-CoV-2 pandemie varieerden de overheidsbeperkingen sterk in de tijd. Om dit effect te controleren, werden perioden met een relatief constant niveau van overheidsingrijpen geselecteerd om de voortplantingsgraad te analyseren. We onderzoeken ook SARS-CoV-2 sterfgevallen in de verpleeghuissetting, waar het gezondheidsbeleid en de sociale factoren minder variabel waren. De virale overdraagbaarheid werd gemeten door de verhouding te berekenen tussen het geschatte dagelijkse aantal besmettelijke personen in Nederland en de vertraagde sterftecijfers in de verpleeghuizen.

Resultaten

Voor zowel influenza als SARS-CoV-2 werd een significante correlatie gevonden tussen de dauwpunttemperatuur en de bovengenoemde epidemiologische metrieken. De bevindingen komen overeen met de verwachte mechanismen in verband met de verdamping van druppels, de stabiliteit van het virus in het binnenmilieu en de aantasting van de natuurlijke afweer van de luchtwegen in droge lucht.

Betekenis

Deze informatie is nuttig om het seizoenspatroon van respiratoire virussen te begrijpen en motiveert verdere studie in hoeverre het mogelijk is het seizoenspatroon te veranderen door actief in te grijpen in de ongunstige rol van lage luchtvochtigheid tijdens herfst en winter in gematigde streken.

Impact

Een gedegen begrip en kwantificering van de rol van vochtigheid op de overdracht van respiratoire virussen is noodzakelijk voor epidemiologische modellering en de installatie van niet-farmaceutische interventies. De resultaten van deze studie wijzen erop dat verbetering van de luchtvochtigheid binnenshuis door middel van luchtbevochtigers een veelbelovende technologie zou kunnen zijn om de verspreiding van zowel influenza als SARS-CoV-2 tijdens het voorjaar, najaar en de winter tegen te gaan. De vaststelling van dit potentieel moet worden gezien als een sterke motivatie om te investeren in verdere prospectieve tests van deze niet-farmaceutische interventie.


Referentie: Keetels, G.H., Godderis, L. & van de Wiel, B.J.H. Associative evidence for the potential of humidification as a non-pharmaceutical intervention for influenza and SARS-CoV-2 transmission. J Expo Sci Environ Epidemiol 32, 720–726 (2022). https://doi.org/10.1038/s41370-022-00472-3

Bron:  https://rdcu.be/cVWDT

Bekijk het volledige onderzoek (EN PDF)

Klik hier
"De resultaten van deze studie wijzen erop dat verbetering van de luchtvochtigheid binnenshuis door middel van luchtbevochtigers een veelbelovende technologie zou kunnen zijn om de verspreiding van zowel influenza als SARS-CoV-2 tijdens de winter en de herfst in de gematigde zone tegen te gaan."

Wat u nog meer kan interesseren: